Skip to main content

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Ý, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp.

Sáng ngày 15/04/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Ý long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị thứ 2 của huyện Bắc Sơn tổ chức Đại hội.

Là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Ý tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đóng góp tích cực trong vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương góp phần làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của xã.   

 

tin tứctin tức

Toàn cảnh Đại hội

Thấm nhuần quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc, 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền hướng về khu dân cư, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” vận động Nhân dân đóng góp trên 679,75 triệu đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, trang bị cơ sở vật chất nhà văn hóa, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, NTM kiểu mẩu, tỷ lệ gia định văn hóa, KDC đạt danh hiệu thôn văn hóa ngày càng tăng. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội; trong 5 năm quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội các cấp đã vận động 57.354.500 triệu đồng, trong đó “Quỹ vì người nghèo từ các nguồn lực phối hợp hỗ trợ xây mới và sửa chữa 5 căn nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ sản xuất, giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 25.100.000 triệu đồng qua đó góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2,48%.

 

 

tin tức

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Công tác vận động, phát huy quyền làm chủ nhân dân và việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai. Chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã đã lựa chọn các vấn đề đông đảo Nhân dân quan tâm tổ chức 12 cuộc giám sát độc lập, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng… Mặt trận đã trở thành biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với các cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở.

tin tức

Đồng chí Hoàng Thị Thiều, Ủy viên thường trực ủy ban MTTQ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thiều, Ủy viên thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, công tác giám sát, PBXH, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

tin tức

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Ý khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 36 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa mới nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 09 đồng chí tham dự Đại hội MTTQ huyện Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Triệu Sinh Bảo, Phó bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Ý khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã thành công tốt đẹp, đây sẽ là cột mốc mới, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân xã nhà, góp phần xây dựng quê hương xã Đồng Ý ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

                                                                                                Vy - Ngọc

 

 

 

About