Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

          - Đảng Ủy

Bí Thư Đảng ủy xã

Ông Phạm Bá Hạnh

ĐT: 0915664899

Gmail: hanh899@gmail.com

Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy xã

Ông Lương Đình Tráng

ĐT: 0943932585

Gmail: luongtrangdongy@gmail.com

Phó Bí Thư Đảng ủy xã

Ông Triệu Sinh Bảo

ĐT: 0966866643

Gmail: trieusinhbao67@gmail.com

- Hội đồng nhân dân

Chủ tịch HĐND xã

Ông Lương Đình Tráng

ĐT: 0915664899

Gmail: luongtrangdongy@gmail.com

Phó chủ tịch HĐND xã

Ông Hoàng Đình Hùng

ĐT: 0382631968

Gmail: hoangdinhhung68@gmail.com

 

About