Skip to main content

Ủy ban nhân dân

          Ủy ban nhân dân xã

Chủ tịch UBND xã

Ông Phạm Bá Hạnh

ĐT: 0915664899

Gmail:  hanh899@gmail.com

Phó chủ tịch UBND xã

Ông Hoàng Xuân Hồng

ĐT:0946098936

Gmail: hoangxuanhongbsls@gmail.com

Công chức văn phòng - thống kê

Bà Nguyên Thị Đô

ĐT: 0946590798

Gmail: dont1980bs@gmail.com

Công chức văn phòng - thống kê

Ông Lương Đình Trưởng

ĐT: 0912954234

Gmail: trươngdongybs@gmail.com

Công chức tư pháp hộ tịch xã

Ông Lương Thanh Tùng

ĐT: 0366593188

Gmail: thanhtungdybs@gmail.com

Công chức tư pháp hộ tịch xã

Ông Dương Văn Bảo

ĐT: 0963025990

Gmail: duongquocbao91.vule@gmail.com

Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

Ông Đồng văn Đảng

ĐT: 0382695679

Gmail: dongvandang1980@gmail.com

Công chức ĐC-XD- NN&MT xã

Ông Dương Văn Tiến

ĐT:0395037556

Gmail: duongtien1981@gmail.com

Công chức Tài chính - kế toán xã

Bà Hoàng Thị Tồn

ĐT: 0917965688

Gmail: hoangthitonbs@gmail.com

Công chức văn hóa - xã hội xã

Bà Đào Thị Thoa

ĐT: 0816361723

Gmail: daothoadongy@gmail.com

Công chức văn hóa - xã hội xã

Bà Hoàng Thị Nhớ

ĐT: 0336150688

Gmail: hoangnho150688@gmail.com

Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

Lương Đình Ngôn

ĐT: 0377977105

Gmail: luongngon79@gmail.com

Trưởng Công an xã

Ông Dương Tuấn Tùng

ĐT: 0913277144

Gmail: thamnhung462gmail.com

Phó trưởng Công an xã

Ông Lăng Văn Tâm

ĐT: 0976776237

 

About