Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể

Chủ tịch UBMTTQVN xã

Ông Triệu Sinh Bảo

ĐT: 0966866643

Gmail: trieusinhbao67@gmail.com

Chủ tịch

Hội LHPN xã

Bà Hoàng Thị Nguyên

ĐT: 0949217800

Gmail: nguyenphunudongy@gmail.com

Chủ tịch Hội CCB xã

Ông Hoàng Hữu Nguyên

ĐT: 0386797993

Gmail: hoanghuunguyenccb@gmail.com

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Bà Dương Thị Diệm

ĐT: 0389418594

Gmail: duongdiemvpdu@gmail.com

Bí Thư Đoàn thanh niên xã

Bà Lương Thúy Biểu

ĐT: 0397594778

Gmail: thuybieu1988@gmail.com

 

About