Skip to main content

Đảng ủy xã Đồng Ý tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, giới thiệu quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 05/4/2022, Đảng ủy xã Đồng Ý đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, giới thiệu quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030. Đ/c Phạm Bá Hạnh – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị, cùng dự có các Đ/c ủy viên BCH Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc, cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội xã, Bí thư các  chi bộ trực thuộc.

 

tin tức

 

         

Tại Hội nghị Đ/c Phạm Bá Hạnh – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã thông qua nội dung Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 14/3/2022 của Huyện ủy Bắc Sơn về thực hiện quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030(2026-2031) và rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ hiện tại 2020-2025(2021-2026) năm 2022, nội dung hướng dẫn số 06-HD-HU ngày 14/3/2022 của Huyện ủy Bắc Sơn về công tác quy hoạch cán bộ. Hội nghị đã tiến hành lấy bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo xã nhiệm kỳ 2025-2030 với các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã đảm bảo đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, số lượng theo quy định.

Hội nghị cũng đã hướng dẫn Đại hội chi bộ và thống nhất thời gian đại hội chi bộ điểm vào ngày 06/6/2022 tại chi bộ Hợp Thành. Đồng thời triển khai nội dung Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND xã Đồng Ý về việc Triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn xã Đồng Ý, Ủy ban nhân dân xã dự kiến ngày 18/5/2022 là ngày bầu cử.

Đồng chí Phạm Bá Hạnh – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã đã có ý kiến chỉ đạo các thôn, chi bộ triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 và tổ chức Đại hội chi bộ đảm bảo đúng thời gian, quy trình theo văn bản hướng dẫn.

 

                                      Nguồn: Hoàng- Nhớ

About