Skip to main content

Hội Nông dân xã tuyên truyền Luật HTX năm 2012, Quyền và lợi ích của thành viên khi tham gia hợp tác xã, hướng dẫn các quy trình thủ tục để thành lập mới HTX

Chiều ngày 22/5/2024, tại Nhà văn hóa thôn Nà Nhì. Hội Nông Dân xã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã, tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền Luật HTX năm 2012, Nghị định 193/CP, thông tư hướng dẫn thi hành Luật; các cơ chế chính sách của Trung ương và Tỉnh gắn với phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi liên kết, cho trên 60 hội viên tham gia.

tin tức

Quang cảnh buổi tuyên truyền luật

Tham gia lớp tuyên truyền, học viên là sáng lập viên, thành viên các tổ hợp tác được nghe những quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia Hợp tác xã cũng như những quy định cụ thể của Luật Hợp tác xã năm 2012, thủ tục thành lập, giải thể Hợp tác xã, những quy định về hoạt động, ưu đãi những chính sách và hỗ trợ của Nhà nước đối với Hợp tác xã.

Việc Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả sẽ là động lực thay đổi tích cực, tăng thêm sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp trong nước. Hợp tác xã nông nghiệp không chỉ chú trọng mục tiêu huy động tăng trưởng, mà hơn hết, đóng góp vào định hướng phát triển bền vững, đảm trách vai trò nền tảng cho tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp.

Thông qua lớp tuyên truyền, các học viên được trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, cách làm hay, những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những khó khăn trong sản xuất. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực trong quản lý điều hành nâng mô hình Tổ hợp tác lên thành Hợp tác xã theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của kinh tế tập thể góp phần phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội tại địa phương.

                                                                                                Vy – Ngọc

About