Skip to main content

Hưởng ứng tuần lễ trang phục các dân tộc truyền thống

Sáng ngày 20/02/2024 Tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Ý. Hưởng ứng tuần lễ trang phục các dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2024 tại công văn số 111/UBND-VHTT ngày 22/01/2024 của UBND huyện. Ủy ban nhân dân xã Đồng Ý triển khai đến cán bộ công chức xã hưởng ứng và chuẩn bị trang phục dân tộc.

tin tức

tin tức

tin tức

Bên cạnh đó, hoạt động này còn nhằm tạo sức lan toả vẻ đẹp chiếc áo dân tộc nơi công tác, nơi sinh sống, tôn vinh giá trị của áo dân tộc truyền thống trong đời sống xã hội. Qua đó tôn lên vẻ đẹp, khơi dậy niềm tự hào trách nhiệm bảo tồn và phát huy các giá truyền thống của dân tộc.

                                                                                                          Vy – Ngọc

About