Skip to main content

Khai mạc huấn luyện Dân quân năm 2024

Sáng ngày 20/5/2024, tại UBNDĐồng Ý, Ban Chỉ huy Quân sự đã tổ chức Khai mạc huấn luyện Dân quân năm 2024 và triển khai nhiệm vụ huấn luyện. Dự buổi khai mạc có đồng Lê Đức Thọ, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Ý.

tin tức

  

Tổ chức huấn luyện cho lực lượng Dân quân cơ động, Dân quân tại chỗ năm 2024 gồm 42 đồng chí Dân quân trong toàn xã. Với các nội dung:

 Giáo dục chính trị - pháp luật: Huấn luyện cho chiến sỹ Dân quân mới nắm được quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà Nước ta; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Huấn luyện quân sự: Tập trung đi sâu huấn luyện các nội dung Bắn súng, Ném lựu đạn, các loại mìn, Điều lệnh đội ngũ, ngụy trang, Hậu cần quân y, huấn luyện thể lực, đặc biệt là nội dung chiến thuật như Trung đội, Tiểu đội dân quân chiến đấu bảo vệ thôn, chiến đấu phục kích, chiến đấu tập kích. Thời gian: Huấn luyện 100% quân số, thời gian: 15 ngày/năm đối với lực lượng Dân quân cơ động, 07 ngày/năm đối với lực lượng Dân quân tại chỗ; 100% quân số tham gia kiểm tra bắn đạn thật súng Tiểu liên AK bài 1 gồm 3 tư thế nằm, quỳ và đứng bắn (bia số 4,7,8) và bài 1B tư thế nằm bắn (bia số 4); ném lựu đạn xa, đúng hướng;

tin tức

Qua thời gian huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự đề ra nhiệm vụ: Tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung, thời gian theo quy định của Thông tư số 69/2020 TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ Quốc phòng. Huấn luyện cho chiến sỹ Dân quân năm 2024 nắm được vị trí, nhiệm vụ của DQTV trong tình hình mới; sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, vũ khí tự tạo, nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật DQTV; luyện tập các phương án bảo vệ thôn, xã theo quy định; nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước làm tốt công tác vận động quần chúng thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quá trình huấn luyện tiếp tục thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”

                                                                                                          Vy - Ngọc

About