Skip to main content
Trích yếu Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xã Đồng Ý năm 2024
Số hiệu văn bản
34
Ngày ban hành
08-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About