Skip to main content

Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc lá

Sáng Ngày 22/01/2024, tại Nhà văn háo xã Đồng ý. Hội nông dân xã Đồng Ý Phối hợp với Trung tân dịch vụ Nông nghiệp huyện Bắc Sơn tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc lá cho các hộ nông dân của 02 thôn Hợp Nhất và Khau Ràng tham gia trồng thuốc lá.

Báo cáo viên có các đồng chí: Dương Thị Vân – Chuyên viên trung tâm dịch vụ huyện Bắc Sơn. Về phí xã dự có các đồng chí: Hoàng Xuân Hồng  Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc TTHTCĐ xã Đồng Ý; Có đồng chí Dương Thị Diệm Chủ tịch Hội Nông dân xã. Dự buổi tập huấn có 60 hộ dân của 02 thôn trên địa bàn xã Đồng Ý.

tin tức


Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc lá cho các hộ nông dân tham gia trồng thuốc tại 02 thôn Khau Ràng và thôn Hợp Nhất, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn.

 

Tại buổi tập huấn, bà con nông dân được hướng dẫn kỹ thuật về trồng cây, chăm sóc cây thuốc lá; phòng, trừ sâu bệnh hại; ngắt ngọn, diệt chồi… Qua đó, giúp người dân nắm được các quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc để năng suất cao và chất lượng cây thuốc lá.

Trước đó, trong niên vụ 2023 - 2024, lần đầu tiên cây thuốc lá được trồng tại các thôn thấy được hiệu quả kinh tế cao, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây.

                                                                                                Vy – Ngọc

About