Skip to main content

Tập huấn Nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội năm 2024

 

tin tức

Chiều ngày 26/3/2024, tại Nhà văn hóa xã Đồng Ý, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bắc Sơn phối hợp với các tổ chức chính trị của 3 xã: Xã Đồng Ý, Xã Vũ Sơn, Xã Vạn Thủy, có 29 tổ TK&VV và 18 trưởng thôn  tập huấn nghiệp vụ ủy thác năm 2023.

 

tin tức

Cán bộ chuyên môn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện hướng dẫn công tác vay vốn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Sơn truyền đạt các nội dung gồm: Tóm tắt các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai thực hiện tại Ngân hàng chính sách xã hội, triển khai kịp thời các văn bản nghiệp vụ mới và văn bản về công tác sắp xếp, lưu giữ hồ sơ chứng từ tại tổ chức Hội các cấp, hồ sơ lưu giữ tại Tổ tiết kiệm và vay vốn và hướng dẫn cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ VBSP Smart Banking,... Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn quy trình kiểm tra giám sát nguồn vốn ủy thác; các tiêu chí chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác; hướng dẫm một số quy định về xử lý rủi ro trong thực hiện nguồn vốn tín dụng.

Trong quá trình tập huấn, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn vướng mắc cũng như chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm hay trong hoạt động nhận uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương. Những ý kiến, kiến nghị vướng mắc của các đại biểu đã được lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Sơn trả lời, giải thích rõ tại hội nghị.

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm trang bị cho cán bộ Hội, đoàn thể xã, thị trấn; Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn; các đồng chí trưởng thôn, tổ dân phố về những nhiệm vụ trong hoạt động uỷ thác cho vay; những kinh nghiệm kiểm tra, giám sát cũng như sắp xếp, lưu giữ hồ sơ, chứng từ... Từ đó nâng cao được chất lượng tín dụng, đạt hiệu quả trong hoạt động nhận uỷ thác tại cơ sở, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao hơn.

                                                                                                Vy – Ngọc

About