Skip to main content

Trung thâm học tập cộng đồng xã Đồng Ý phối hợp với Hội nông xã Đồng Ý mở lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi thú y

Sáng ngày 17/5/2024, tại Nhà văn hóa xã Đồng Ý, mở tập huấn chăn nuôi thú y cho nông dân các thôn trên địa bàn xã. Thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Được sự quan tâm của trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Sơn về việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân.

Hội nông dân xã đã tham mưu với cấp ủy tạo điều kiện chủ trương mở lớp học cho hội viên nông dân, đã triển khai kế hoạch đến các chi hội, các chi hội đã tích cực tuyên truyền cho hội viên về việc cập nhật kiến thức trong sản xuất, kinh doanh tại chỗ. Số học viên đến học có 80 hội viên tham gia lớp học chăn nuôi thú y tại Nhà văn hóa xã Đồng Ý.

 

tin tức

toàn cảnh lớp học

Với tinh thần trách nhiệm của giảng viên và người học, qua buổi tập huấn này sẽ thay đổi nhận thức lớn cho người nông dân về tiếp cận khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Góp phần vào nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân, xây dựng xã Đồng Ý về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 theo kế hoạch./.

                                                                                 Vy – Ngọc

About