Skip to main content

Xã Đồng ý tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Sáng 6/10, tại nhà văn hóa xã Đồng Ý, UBND xã đã tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Hoàng Xuân Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã; Lãnh đạo Đảng ủy, UBMTTQVN xã, các tổ chức đoàn thể xã, Ban Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Đồng Ý; Hiệu trưởng trường Mầm Non, Tiểu học trên địa bàn xã cùng sự có mặt của các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS xã Đồng Ý.

tin tức

 

tin tức

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hoàng Xuân Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời là một chủ trương lớn của Đảng, nhà nước nhằm nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống, đào tạo nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, giáo dục và đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là chìa khóa của sự phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế xã hội. Mục tiêu và cũng là giải pháp mang tính thời đại của mọi nền giáo dục trên thế giới là xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân.

          Tại buổi Lễ các em học sinh trường THCS xã đã thực hiện quyên góp sách, và có 04 em học sinh (trong đó: 02 em HS trường Tiểu học, 02 em HS trường THCS xã) có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập đã được nhận  khen thưởng từ Quỹ khuyến học xã Đồng Ý.

tin tức

Trong buổi Lễ, Trung tâm học tập cộng đồng xã xã Đồng Ý đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức các chuyên đề về sức khoẻ, giáo dục pháp luật........ Học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay đã không giới hạn việc học trong khuôn khổ không gian, thời gian nhất định, mà việc học tập đã được mở rộng ở mọi lúc, mọi nơi và việc học tập không phải chỉ diễn ra trong nhà trường, trong lớp học và các thành phần tham gia vào việc học tập không phải chỉ thầy cô và học sinh, mà tất cả mọi người dân đều có thể trở thành những người có những sáng kiến, thành quả và đóng góp vào phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Thông qua Lễ phát động “Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời” nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn lực và cuộc sống, hướng tới xây dựng một xã hội học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời để đem lại những thành công trong học tập và công việc của mỗi cá nhân trong xã hội.

                                                                                   Hoàng Nhớ

About