Skip to main content

Xã Đồng Ý: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngày 02/10/2023, tại Nhà văn hóa xã Đồng Ý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2023.

tin tức

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội - Dân tộc huyện Bắc Sơn phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức với mục đích tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật; truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp… nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Bên cạnh đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực trên địa bàn các xã trong huyện Bắc Sơn.

Các học viên tham gia Hội nghị tập huấn là đại diện UBND xã, công chức văn hóa xã hội phụ trách lĩnh vực xã hội và lĩnh vực thông tin; các tổ chức chính trị xã hội, các hộ gia đình của các thôn trên địa bàn xã.

tin tức

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Hội nghị đã bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương. Đó là kỹ năng tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tư vấn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình; dinh dưỡng, phát triển thể chất có lĩnh vực hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS. Cùng với đó, là tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình

                                                                                          Vy – Ngọc

About