Skip to main content

Xã Đồng Ý: Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024

Sáng ngày 23/4/2024, Hội CCB xã Đồng Ý tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024; xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024.

tin tức

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được cán bộ, hội viên CCB xã Đồng Ý tham gia sôi nổi, với các mục tiêu tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xuất sắc, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Hội CCB phường luôn gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua thực hiện phong trào thi đua, giúp cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” nêu cao tinh thần trách nhiệm.

 

tin tức

 

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, phát huy truyền thống, ý chí, tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu bằng trí tuệ và sức lao động của chính mình.

tin tức

Các CCB gương mẫu được tuyên dương, khen thưởng

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm các kết quả đạt được trong phong trào thi đua CCB gương mẫu, giai đoạn 2029-2024. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào CCB gương mẫu trongthời gian tiếp theo.

Dịp này, Hội CCB thị xã đã khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu cấp thị xã diễn ra trong thời gian tới.

                                                                                                Vy – Ngọc

About